U slikama / Chai osnovna škola

Chai osnovna škola

Lokacija : Tiwi, Matuga, Kwale oblast – Kenya

 

 

Ne možemo promijeniti svijet.

Ali ga možemo učiniti bar malo ljepšim, sigurnijim i sretnijim .